Dịch vụ SEO Website
tổng thể

Tiếp cận khách hàng tự nhiên

Giảm chi phí Marketing

Xây dựng thương hiệu

Tối đa hóa chuyển đổi

Xây dựng nền tảng Digital

bắt đầu ngay

SEO tổng thể là gì?

SEO tổng thể là phương pháp giúp tăng trưởng chất lượng tổng thể website, kiểm soát và tối ưu toàn bộ yếu tố để thúc đẩy nhiều nhóm từ khóa tiềm năng.

Chiến lược SEO tổng thể nhắm tới thỏa mãn tối đa nhu cầu tìm kiếm liên quan đến sản phẩm dịch vụ của khách hàng mục tiêu.

Dịch vụ SEO tổng thể giúp ích gì cho doanh nghiệp?

Dịch vụ SEO tổng thể giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích, trong đó:
 
 • Kiến tạo nền tảng website mạnh mẽ, giúp Google hiểu rõ bạn đang phục vụ nhóm khách hàng nào
 • Tạo thành ma trận bao vây khách hàng mục tiêu
 • Nhiều từ khóa chuyển đổi
 • Phục vụ đúng nhu cầu, tạo ra người dùng trung thành
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi nhờ tối ưu trải nghiệm
 
Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ các chỉ số kinh doanh, thương hiệu

Ưu điểm dịch vụ SEO tổng thể tại VIENTITY

Tiếp cận khách hàng theo mục tiêu doanh nghiệp

Chiến lược SEO tổng thể có kế hoạch thực thi rõ ràng

SEO dựa trên sáng tạo nội dung kết hợp bán hàng

Đội ngũ thực thi có kinh nghiệm triển khai dự án đa dạng

Branded SEO – Phát triển website bền vững

Tương tác và phản hồi liên tục

Áp dụng quy trình quản lý dự án hiện đại

Cam kết 100% hài lòng với chất lượng dịch vụ

Các gói dịch vụ SEO tổng thể

STARTER

Dành cho doanh nghiệp mới

<100 từ khóa
500 từ khóa phụ
80% TOP 10
Độ bao phủ thông tin 60%
Nghiệm thu theo tháng
Bảo hành thứ hạng 2 tháng
Chính sách hoàn tiền
Thời gian 6-12 tháng

Đăng kí

PRO

Dành cho doanh nghiệp đã phát triển ổn định

150-300 từ khóa
1000 từ khóa phụ
80% TOP 10
30% TOP 5
Độ bao phủ thông tin 60%
Nghiệm thu theo tháng
Bảo hành thứ hạng 2 tháng
Chính sách hoàn tiền
Thời gian 6-12 tháng

đăng kí

STARTER

Dành cho Tổng công ty, tập đoàn đa lĩnh vực.

300 từ khóa
2000 từ khóa phụ
80% TOP 10
50% TOP 5
Độ bao phủ thông tin toàn ngành
Nghiệm thu theo tháng
Bảo hành thứ hạng trên 2 tháng
Chính sách hoàn tiền
Thời gian 6-12 tháng

đăng kí

Bảng so sánh chi tiết các gói dịch vụ SEO tổng thể

Nội dung công việc STARTER PRO ENTERPRISE
Từ khóa sản phẩm dịch vụ <100 150-300 >300
Từ khóa thương hiệu Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Từ khóa phụ 500 >1000 >2000
Cơ hội chuyển đổi Trung bình Trung bình Cao
Điều khoản thanh toán [1] 100 40-30-30 40-30-30
TOP 10 Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
TOP 5   Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
TOP 3     Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Độ bao phủ thông tin 60% 80% 100%
Nghiệm thu theo tháng Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Bảo hành thứ hạng 2 tháng 2 tháng >2 tháng
Hoàn phí nếu không đạt KPIs Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Cài đặt theo dõi chuyển đổi Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Hạng mục công việc
Đánh giá hiện trạng website Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Phân tích insight khách hàng Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Lập chiến lược phát triển nội dung Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Nghiên cứu từ khóa & Lập kế hoạch SEO Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu kỹ thuật Website chuẩn SEO (phối hợp kỹ thuật) Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu cấu trúc website Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu hành trình khách hàng Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu Onpage Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu Schema Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu Offpage Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Bài viết chuyên sâu 10% 20% 20%
Thiết lập Google My Business & Tối ưu Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu thương hiệu trên Google Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu UI UX Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Thiết lập chuyển đổi mục tiêu chi tiết   Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu chuyển đổi đa kênh   Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding
Tối ưu thu thập KH tiềm năng   Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding Dịch vụ SEO Webstie tổng thể - ảnh từ SaoKim Branding

*Ghi chú:

– Thời gian làm việc không bao gồm thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và thời gian phản hồi, chỉnh sửa kỹ thuật, thiết kế website (nếu có).

SEO tổng thể – Phát triển website bền vững

Tư vấn ngay

Quy trình SEO tổng thể tại VIENTITY

Tại VIENTITY, chúng tôi áp dụng quy trình quản lý dự án SEO chặt chẽ, khoa học để đảm bảo mang lại thành công cho dự án

bước

1

NGHIÊN CỨU

VIENTITY tiếp nhận yêu cầu, nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu, sản phẩm dịch vụ và doanh nghiệp để đề xuất giải pháp, chiến lược

bước

2

CHUẨN BỊ

Lập kế hoạch SEO chi tiết và chuẩn bị tài nguyên cần thiết cho dự án của khách hàng

bước

3

TRIỂN KHAI SEO

Thực hiện các công việc SEO cụ thể theo kế hoạch SEO

bước

4

TỐI ƯU SEO

Theo dõi, đánh giá từng hạng mục để tiến hành tối ưu, thúc đẩy thứ hạng theo mục tiêu cam kết

bước

5

NGHIỆM THU & DUY TRÌ

Tiến hành nghiệm thu từng phần (hoặc toàn bộ) và triển khai phương án duy trì thứ hạng từ khóa

bước

6

ĐỒNG HÀNH

Huấn luyện và hỗ trợ đội ngũ của doanh nghiệp tiếp nhận duy trì dự án. Tiếp tục phát triển dự án lên tầm cao mới (nếu có)

câu hỏi thường gặp

1. Dịch vụ SEO tổng thể là gì?

Dịch vụ SEO tổng thể là dịch vụ tối ưu hóa kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm thông qua việc kiểm soát chất lượng tổng thể website, thúc đẩy nhiều từ khóa thỏa mãn nhu cầu tiềm kiếm đa dạng của khách hàng mục tiêu.

2. Branded SEO là gì?

Branded SEO là giải pháp độc quyền nằm trong dịch vụ SEO tổng thể của VIENTITY

Chúng tôi áp dụng chiến lược xây dựng thương hiệu trong SEO nhằm tạo ra hiệu quả lâu dài.

Bản chất của Branded SEO là việc xây dựng thương hiệu tin cậy, gắn kết với khách hàng theo cách tự nhiên từ đó thúc đẩy hành vi khách hàng ảnh hưởng đến SEO (thời gian xem trang, tỷ lệ chuyển đổi, chia sẻ, số trang/ phiên, direct search, …) 

3. SEO tổng thể có lợi ích gì?

SEO tổng thể là phương pháp kiểm soát, tối ưu toàn bộ website giúp doanh nghiệp tận dụng sức mạnh tổng thể để đạt mục tiêu.

Lợi ích SEO tổng thể:

 1. Đạt được nhiều từ khóa
 2. Xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững
 3. Nội dung bao phủ, tiếp cận khách hàng theo nhiều khía cạnh khác nhau
 4. Tỷ lệ chuyển đổi cao do xây dựng nội dung và tối ưu theo hành trình khách hàng
 5. Traffic tự nhiên cao hơn
 6. Hạn chế ảnh hưởng bởi thuật toán Google
4. SEO tổng thể có kết quả nhanh không?

Triển khai SEO tổng thể sau 3-6 tháng sẽ bắt đầu có kết quả nhất định. Ngoài ra, thời gian đạt kết quả phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của ngành

5. VIENTITY có cam kết kết quả SEO không?

Có, VIENTITY cam kết kết quả SEO rõ ràng trong hợp đồng. Kèm theo đó là chính sách hoàn phí và thanh toán từng phần theo KPIs. Quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ.

 
6. Khi nào cần SEO tổng thể?

Như đã nói, SEO tổng thể là phương pháp phát triển website bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Bạn cần SEO tổng thể khi:

 1. Bạn muốn phát triển kinh doanh bền vững trên internet
 2. Bạn muốn thiết lập hệ thống Digital tuần hoàn (trong đó Website là trung tâm và là sở hữu 100%)
 3. Sản phẩm dịch vụ giá trị lớn, cần giáo dục khách hàng
 4. Bạn muốn xây dựng thương hiệu trên Internet
 5. Bạn muốn giảm chi phí marketing trong khi cần hiệu quả kinh doanh tăng cao
7. Kết quả SEO tổng thể có bền vững không?

Có. Các giải pháp SEO mà VIENTITY luôn hướng tới phục vụ khách hàng và mục tiêu phát triển bền vững. Bạn hoàn toàn kiểm soát được chất lượng.

Tuy nhiên, SEO cũng giống cuộc đua ngược dòng, bạn không tiến lên thì sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt.

Chính vì thế, hiệu ứng bền vững là trong ngắn hạn và chỉ khi bạn tiếp tục duy trì, tăng trưởng so với đối thủ thì bạn mới giữ vững được lợi thế.

8. SEO có cần thiết kế lại website không?

Khi nhận được yêu cầu dự án, VIENTITY tiến hành đánh giá website và đưa ra đề xuất cụ thể cho dự án.

9. VIENTITY có nhận duy trì thứ hạng lâu dài không?

Có. Ngoài thời gian bảo hành thứ hạng miễn phí theo cam kết, VIENTITY sẽ gửi kèm báo giá duy trì với chi phí tốt nhất.

Dự án được xây dựng và duy trì lâu dài bởi VIENTITY giúp website ổn định thứ hạng và liên tục phát triển.

10. VIENTITY có nhận dự án SEO thấp hơn 3 tháng không?

Không. VIENTITY cần thời gian để triển khai và tối ưu dự án nhằm đảm bảo chất lượng tốt, khả năng ontop bền vững.

Các dự án VIENTITY triển khai cần tối thiểu 6 tháng.

Đối với các dự án cần có thứ hạng nhanh (ví dụ dự án bất động sản), bạn nên sử dụng quảng cáo để tiết kiệm chi phí.

11. VIENTITY có nhận dự án SEO từ khóa không?

Có. Dự án SEO từ khóa thường là vì doanh nghiệp có nhu cầu tăng trưởng một nhóm từ khóa nhất định.

 • TH1: Website mới chỉ muốn tập trung một nhóm từ khóa
 • TH2: Webstie cũ muốn thúc đẩy nhóm từ khóa mục tiêu

Đối với từng trường hợp khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 036 7426 634 – Ms. Thuý Hằng hoặc đăng ký Form tư vấn để được tư vấn cụ thể hơn.

12. UX tác động thế nào đến SEO?

Về bản chất, UX (trải nghiệm người dùng) phản ánh tương tác của người dùng với trang web.

Cải tiến UX là phương pháp dựa vào insight người dùng và các phương pháp thực hành tốt nhất để:

 • Tăng thời gian người dùng dừng lại trên trang
 • Giảm tỷ lệ thoát trang
 • Thúc đẩy điền form, click CTA (Call-to-action)
 • Tăng khả năng chia sẻ bài viết
 • Tăng khả năng quay lại website

Đó là các chỉ số cơ bản, cốt lõi tác động trực tiếp đến thứ hạng.

13. Chiến lược nội dung của VIENTITY như thế nào?

Dựa trên phân tích khách hàng mục tiêu của từng dự án, VIENTITY sẽ phát triển nội dung phục vụ người dùng và định hướng mục tiêu doanh nghiệp.

Nội dung VIENTITY phát triển dựa trên hành trình mua hàng từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hành vi tương tác và bán hàng.

VIENTITY marketing agency VIENTITY branding VIENTITY agency marketing VIENTITY công ty agency VIENTITY tư vấn chiến lược marketing VIENTITY agency mkt VIENTITY dịch vụ digital marketing tổng thể VIENTITY thiết kế logo VIENTITY thiết kế hồ sơ năng lực VIENTITY tạo logo miễn phí VIENTITY thiet ke logo VIENTITY thiết kế profile VIENTITY logo đẹp VIENTITY dịch vụ thiết kế logo VIENTITY dich vu thiet ke logo VIENTITY thiet ke profile VIENTITY tao logo mien phi VIENTITY logo dep

kết nối ngay với VIENTITY

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

Hotline:

036 7426 634 - Ms. Thuý Hằng
086 9280 716 - Ms. Ngọc Anh